Mijn achtergrond

In 1972 begon ik als sociaal cultureel werker in Amsterdam. Daarna werkte ik opeenvolgend als dramadocent, methodiekdocent en opleidingsdirecteur bij Hogeschool de Horst. In 1999 startte ik mijn organisatieadviespraktijk bureau verbeeldingskracht. Van hieruit organiseerde ik vele werkconferenties, studiedagen, toekomstscenariotrajecten en organisatieprojecten. Ik begeleidde leidinggevenden bij het realiseren van organisatiedoelen en professionals bij het verwezenlijken van werk- en loopbaanwensen.
Mijn opleidingsachtergrond bestaat uit de Academie voor Educatieve Arbeid (Jelburg), Theaterschool, Voortgezette Agogische Opleiding en diverse managementleergangen. In 2014 behaalde ik mijn masterdiploma Philosophy of Management and Organizations aan de Vrije Universiteit.

 bureau VerbeeldingsKracht | 06-10884121 | leeuw@verbeeldingskracht.nl