Achtergrond

In 1972 begon ik als sociaal cultureel werker in Amsterdam. Vervolgens werkte ik als dramadocent, methodiekdocent, supervisor, directeur van de opleiding Maatschappelijk Werk en projectleider onderwijsvernieuwing bij Hogeschool de Horst. Daarna ben ik in 1999 mijn organisatieadviespraktijk begonnen.
Mijn opleidingsachtergrond bestaat uit de Academie voor Educatieve Arbeid (Jelburg), de Theaterschool (docent drama) en de Voortgezette Agogische Opleiding. In 2014 behaalde ik mijn masterdiploma Philosophy of Management and Organizations aan de Vrije Universiteit.
Vanuit bureau verbeeldingskracht organiseerde ik werkconferenties, studiedagen, onderwijsprojecten en toekomstscenariotrajecten. Ik begeleidde leidinggevenden en professionals bij het realiseren van organisatiedoelen of persoonlijke (loopbaan)plannen.
Opdrachtgevers o.a. Hogescholen en ROC’s, het SLO, de Design Academy, Jeugdhulpverlening Mij. Zandbergen, de Reclassering, Welzijnsorganisatie Combiwel, Ymere, Novib, KPN, Amsterdamse Stadsdelen, Centra voor Kunsteducatie.

 bureau VerbeeldingsKracht | 06-10884121 | leeuw@verbeeldingskracht.nl