Coaching

Coaching beschouw ik als een zoekproces waarbij een bepaalde onvrede over de werksituatie het uitgangspunt vormt. De onvrede kan gaan over het persoonlijk functioneren, over veranderingen binnen het werk, of over loopbaankeuzes. Samen onderzoeken we wat de kern van het ‘probleem’ is. Deze analyse kan tot een andere kijk op de zaak leiden en nieuwe aanknopingspunten geven om een verandering te bewerkstelligen.
De vormgeving van het coachingstraject is per individu verschillend. De coaching start met een oriënterend gesprek. Daarna geef ik een advies over de aanpak en de kosten.
Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor succes. Daarom valt de beslissing om met elkaar in zee te gaan na het oriënterende gesprek. Mensen die op zoek zijn naar een coach, die op onderzoekende wijze analyseert en zingeving verbindt met handelen, zijn bij mij in goede handen.

 bureau VerbeeldingsKracht | 06-10884121 | leeuw@verbeeldingskracht.nl