Filosofie en Verbeelding

Filosofisch denken samenbrengen met schilderkunst is een spannend avontuur. Ina Kooper en ik brengen in onze lezingen filosofen en hun schilderende tijdgenoten voor het voetlicht. In ons onderzoek richten wij ons vooral op het werk van vrouwen.
Filosofisch werk van vrouwen is in het verleden veelal genegeerd en daardoor vergeten. En dat is onterecht. In hun werk verbinden vrouwen theoretische opvattingen vaak met de praktijk van het leven. Dat voegt iets toe aan het doorgaans abstracte denken binnen de filosofie.
Vrouwelijke kunstenaars die in hun eigen tijd heel beroemd waren hebben zelden een plaats gekregen in de canon van de westerse kunst. Het werk van deze kunstenaars verdient hernieuwde aandacht.
Wij geven deze vrouwelijke denkers en schilders een podium om zo meer recht te doen aan de geschiedenis.

 bureau VerbeeldingsKracht | 06-10884121 | leeuw@verbeeldingskracht.nl