Lezingen

Onderwerpen lezingen:

  • Verlangen naar authenticiteit over de filosofen Mary Wollstonecraft en Jean-Jacques Rousseau en de schilder Elizabeth Vigée Le Brun.
  • Ordeverstoorders over de filosofen Harriet Taylor en John Stuart Mill en de schilder William Turner.
  • Grootse scheppers over de filosofen Ayn Rand en Friedrich Nietzsche en de schilder Jacoba van Heemskerck.
  • Pioniers van het ‘zelfbewustzijn’ over de filosofen Michel de Montaigne en Marie de Gournay en de schilder Sofonisba Anguissola.
  • Drang tot Scheppen over de filosofen Lou Andreas Salomé en Friedrich Nietzsche en de schilder Paula Modersohn Becker.
  • De Wapens Neer over het werk van Bertha von Suttner en de filosoof Ernest Renan en Dada-kunstenaars Emmy Hennings en Elsa von Freytag-Loringhoven.

Deze lezingen zijn gehouden: in eigen beheer, de Nacht van de Filosofie, vrouwencursusweken van de Nivon.

 bureau VerbeeldingsKracht | 06-10884121 | leeuw@verbeeldingskracht.nl