Privacyverklaring

Bureau VerbeeldingsKracht, gevestigd Bogortuin 101, 1019 PE Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.verbeeldingskracht.nl
telefoon: +31 (0)6 10884121
e-mail: leeuw@verbeeldingskracht.nl
KvK Amsterdam: 3420019

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Hierin staan geen bijzondere persoonsgegevens zoals afkomst, politieke voorkeur e.d.

Het doel van de persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden gebruikt om te e-mailen over nieuwe activiteiten van bureau VerbeeldingsKracht en persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn voor bijvoorbeeld de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens worden niet genomen.

Het bewaren van persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
bureau VerbeeldingsKracht verkoopt persoonsgegevens niet aan derden.

Beveiliging
Bureau VerbeeldingsKracht neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus daarom is de website van VerbeeldingsKracht SSL-beveiligd en staat er https:// in het webadres en geen http://.

 bureau VerbeeldingsKracht | 06-10884121 | leeuw@verbeeldingskracht.nl